globe

   Ta regnskapet selv, spar penger


Høy kvalitet, Lav pris

Priser
(gjeldende fra 1. januar 2014)

Tolketjeneste

  • Telefontolking kr 470,-/time for minimum én times oppdrag. Les mer om telefontolking

  • Fremmøtetolking kr 600,-/time. I tillegg kommer reisekostnader, statens satser for km-godtgjørelse og diett.

  • Dersom oppdraget avlyses, må dette skje 24 timer før tolketidspunkt. Avbestilling etter fristen vil bli fakturert i hht. bestillingen.

(Prisene ovenfor gjelder ordinære helse og sosial tolkeoppdrag alle virkedager frem til klokken 17:00, ellers gjelder tilleggspriser etter regulerte satser.)

For rettsvesen, næringsliv, behandling av asylsaker, advokater, politi, konferansetolking o.l. gjelder egne satser.
Ta kontakt for mer info.

Oversettelse

  • Oversettelse av dokumenter fra kr 650,-/A4-side. Spør om pristilbud.
    eller send oss dokumentene som vedlegg via e-post for gjennomgang og vurdering av pris og leveringstid.

Alle priser er eks. mva. (med visse unntak). Les mer

Spesielle kvantumsrabatter og betalingsvilkår kan avtales ved forespørsel.